Koldioxidbantaren

En koldioxidbantare är en person som försöker minska sina utsläpp av växthusgaser till en långsiktigt hållbar nivå. Det här har jag hållit på med sedan 2007 och finns bla beskrivet i boken ”Jag skulle ha bytt till lågenergilampa i hallen -En koldioxidbantares bekännelser”. Växthusgaserna i vår atmosfär fungerar enkelt uttryckt som en värmande tröja runt jorden.

Utan växthusgaser skulle vi ha det i snitt 19 grader kallt på jorden. Men med växthusgaser har vi i snitt 14 grader varmt på vårt klot. Men med en ökande halt växthusgaser är vi nu uppe i ca 15 grader och antagligen har vi redan intecknat en tvågradershöjning eftersom klimatsystemet är så trögt. För en lite mer utförlig beskrivning av hur detta fungerar, besök meteorolog Martin Hedbergs klimatskola. Koldioxid är den viktigaste växthusgasen, men det finns metan och lustgas att hålla reda på också. Vill du ta reda på din egen klimatpåverkan gå in på den utmärkta kalkylatorn www.klimatkontot.se

Så här gjorde jag i alla fall: Förutom en omläggning i livsstil och konsumtion samt lite teknikförändringar som minskade mina utsläpp till hälften började jag intressera mig för sätt kompensera min återstående utsläpp på ett bra sätt.

För den senaste forskningen från NASA (Hansen2008) ger vid handen att vi inte bara måste gå ned på nollutsläpp fortast möjligt utan faktiskt också börja minska koldioxidkoncentrationen i atmosfären. Närmare bestämt till 350 miljpontedelar (ppm) CO2 Just nu är vi uppe i cirka 390 ppm. Dessa rön gav upphov till en global rörelse som sprider denna kunskap och kämpar för klimatet. Besök www.350.org

2010 gick jag ner på nollutsläpp av växthusgaser med hjälp av biokolmetoden, vilket enkelt uttryckt innebär att  jag stoppar tillbaka lika många kolatomer i jordskorpan som jag under året spritt ut i atmosfären. Detta i form av träkol som är oerhört stabilt. Man kan klimatkompensera med denna metod själv hemma i trädgården eller låta någon annan göra det åt sig. Jag anlitade Ecoera.Varje normalsvensk bordei alla fall gräva ned tre såna här påsar i gräsmattan varje dag för att kompensera sina utsläpp.Kolla in en film om detta eller denna sida från Uppsala Universitet om biokol. Här snackar jag i SVT om biokol.

Det finns en massa andra sätt att bli nollutsläppare eller ännu hellre minusutsläppare. Stöd trädplantering via Vi-skogen är ett exempel.

Mer klimatinfo kommer. Bland annat på bloggen.