Pedagogen

Staffan Lindberg lär dig allt han kan. Till exempel leder han  gärna verkstäder eller kurser för körer eller sångensembler.Välj bland följande moment:

  • Intonation, gehör och notläsning
  • Arrangemang dels på vanligt sätt, men också ”på stället”, dvs spontan stämsång eller.
  • Sånggruppstrix
  • Mikrofonsång. Ordna ett bra PA-ljud. Lär dig ordna ett tydligt ljud med equaliser. Lite grundläggande akustik.
  • Scenisk beredskap som solist och som grupp. Låt kören få möta publiken öga mot öga utan dirigenter och noter i vägen.
  • Vad är det vi sjunger egentligen? Kan kören sjunga texter som gör skillnad? Och hur får vi den att höras?
  • Att bygga en föreställning/konsert/show. Dramaturgi. manus, metod och genomförande
  • Låtskrivning, komposition, textförfattande för den lilla gruppen eller enskilt.

Staffan har lett kurser och seminarier på Musikhögskolan i Stockholm. Till exempel kursen ”Sång i grupp” och har lektioner i
”gemensam sång” för jazz och popsångare. Som sångare, arrangör och komponist har han erfarenhet från Octavox, Viba Femba,
Radiokören m fl ensembler.
Vill ni ordna en kurs med efterföljande konsert med Staffans låtar och honom själv som artist går det också att ordna.