Kompositören

Staffan Lindberg skriver gärna låtar och stycken för sig själv och ibland för kör och ibland för orkester. Många har det blivit till Viba

Femba. Oftast skriver han texten själv. Kolla in länken noter. Där finns de flesta låtarna som är arrangerade.
Under sångtexter dyker andra låtar upp. Beställ gärna ett verk eller en låt av Staffan. Ni kommer gatranterat att bli överraskade.

Större beställningsverk så här långt:

”Fem attityder för manskör” 1992 för Orphei Drängar

”Hör, du hör väl våren” 1996 för blandad kör och trombonkvartett för Allmänna sången

”Som man ropar får man ligga”  2004  för Stockholms studentsångare

”Det Stora Apskrapet” 2004 för Orphei Drängar

”Bang” Till damkören La Cappellas 20-årsjubileum

Den enda gång Staffan Lindberg ställde upp i en kompositionstävling vann han. 2005 anordnades en vårsångstävling av Allmänna
Sången och Radio Uppland. Stycket ”I vårsp..rickningen” uruppfördes 28:e maj i Universitetsaulan i Uppsala och har sedan dess
sjungits vid Gunillaklockan på det traditionella valborgsfirandet och då även hörts i riksradion. Den är utgiven på Gehrmans förlag.