Arrangören

Under lång tid har jag arrangerat musik till olika ensembler. Först och främst körmusik och ett otal arrangemang till vokalgruppen Viba Femba, men också till olika orkestrar. Här är några av uppdragsgivarna: Viba Femba, Octavox, Allmänna sången, Orphei drängar, Stockholms Studentsångare, Estlands statliga manskör, Radiokören, Radiosymfonikerna, Uppsala Kammarorkester, Sundsvalls kammarorkester, Göteborgs symfonikers brass, Dalasinfoniettan, Gävleborgs symfoniorkester, Gotlandsmusikens blåsorkester m fl ensembler. Några körarrangemang och kompositioner finns också utgivna på Gehrmans musikförlag, dels i eget namn och dels i samarbete med pianisten Anders Widmark. Hör av er och ni får ett personligt och kunnigt utfört arrangemang. Dessutom kan jag anlitas till notskrift för publicering (nyss slutförde jag en sångbok på Max Ström förlag). Kolla in sidan noter, där finns många körarrangemang och kompositioner till påseende och köp. Gå in under lyssna så finns det musik att lyssna på.